Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego 2022

Bogaty zestaw statystycznych informacji wynikowych dotyczący stanu środowiska naturalnego i sytuacji społeczno-gospodarczej województwa.

ISSN 0239-7366

Seria Roczniki statystyczne

termin wydania – grudzień
wydanie roczne
wersja polsko–angielska
objętość ok. 200 stron
format 166 x 238 mm

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Statystyka Łodzi 2022

Bogaty zestaw statystyk dotyczący różnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego Łodzi. Zbiorcza publikacja wydawana co 2 lata. Materiał statystyczny wzbogacony zestawem map i wykresów.
Przekroje: Łódź, sekcje i działy PKD 2007.

ISSN 1427-8111

Seria Roczniki statystyczne

termin wydania – grudzień
wydanie co 2 lata
wersja polsko–angielska
objętość ok. 180 stron
format 166 x 238 mm
cena oprawa miękka: 25,00 zł

Publikacja wkrótce będzie wydana w formie książkowej

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego 2022

Długookresowa analiza zjawisk zachodzących w gospodarce narodowej na terenie województwa oraz prezentacja ich zróżnicowania wewnętrznego w zakresie zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego, tj. kapitału ludzkiego (w tym procesów demograficznych i zasobów pracy), jakości życia mieszkańców, gospodarki, z uwzględnieniem procesów związanych z rozwojem przedsiębiorczości, realizacją inwestycji, produkcji i usług, infrastruktury gospodarki, finansów publicznych, ochrony środowiska. Kategorie przedstawione są w ujęciu dynamicznym (w retrospekcji wieloletniej), a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju. Analiza statystyczna, spójna pod względem tematycznym dla wszystkich województw, zawiera prezentację zjawisk również w formie graficznej - za pomocą map i wykresów.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje i działy PKD 2007.

ISSN 2084-7041

Seria Analizy statystyczne

termin wydania – maj
wydanie roczne
w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi ogólne, synteza, tablice przeglądowe, wykresy, mapy, tablice, aneks
objętość ok. 200 stron
format 210 x 270 mm

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Łódzki Obszar Metropolitalny w latach 2016–2020

Analiza zjawisk z zakresu m.in.: demografii, warunków życia, rynku pracy, ochrony środowiska, infrastruktury technicznej, gospodarki mieszkaniowej, działalności gospodarczej. Łódzki Obszar Metropolitalny na tle województwa łódzkiego. Prezentacja danych w postaci tabelarycznej oraz graficznej.
Przekroje: województwo, powiaty, gminy.
Seria Analizy statystyczne

termin wydania – kwiecień
wydanie co 5 lat
w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, synteza, uwagi ogólne, tablice, wykresy, mapy
objętość ok. 80 stron
format 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 20,00 zł

Publikacja wkrótce będzie wydana w formie książkowej

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Biuletyn statystyczny województwa łódzkiego 2022

Podstawowe statystyczne informacje wynikowe charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa, m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw i inwestycji, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy PKD 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy COICOP.
Seria Informacje statystyczne

termin wydania – marzec, maj, sierpień, listopad
wydanie kwartalne
wersja polsko–angielska
format 210 x 270 mm

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi 2022

Wybrane informacje charakteryzujące sytuację gospodarczą oraz zagadnienia społeczne w Łodzi. Ważniejsze wskaźniki sytuacji społeczno-gospodarczej w wybranych miastach wojewódzkich.
Przekroje: Łódź, sekcje i działy PKD 2007, wybrane miasta.
Seria Informacje statystyczne

termin wydania – marzec, maj, sierpień, listopad
wydanie kwartalne
w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, synteza, tablice – internet
format 210 x 270 mm

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Województwo łódzkie w liczbach 2022

Zestaw danych statystycznych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą województwa łódzkiego. Materiał statystyczny wzbogacony zestawem wykresów.
Przekroje: województwo, miasto/wieś, sekcje PKD, wybrane dane wg województw.
Seria Foldery i publikacje okolicznościowe

termin wydania – grudzień
wydanie roczne
wersja polsko–angielska
objętość ok. 26 stron
format 180 x 180 mm

Folder

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Łódź w liczbach 2022

Zestaw danych statystycznych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą Łodzi. Materiał statystyczny wzbogacony zestawem wykresów.
Przekroje: Łódź, sekcje PKD 2007.
Seria Foldery i publikacje okolicznościowe

termin wydania – grudzień
wydanie roczne
wersja polsko–angielska
objętość ok. 20 stron
format 180 x 180 mm

Folder

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Warunki życia ludności w województwie łódzkim Edycja 2022

Wybrane informacje dotyczące: procesów demograficznych, dochodów ludności, poziomu życia, bezrobocia, wynagrodzeń i świadczeń społecznych oraz działalności w zakresie usług społecznych.
Przekroje: województwo.
Seria Foldery i publikacje okolicznościowe

termin wydania – lipiec
wydanie roczne
wersja polska
objętość ok. 50 stron
format 220 x 220 mm

Publikacja wkrótce będzie wydana w formie książkowej

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Powszechny Spis Rolny 2020. Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie łódzkim w 2020 r.

Podsumowanie ostatecznych wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2020 w zakresie podstawowych informacji dotyczących m.in. użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, liczby pracujących w gospodarstwach rolnych, produkcji roślinnej i zwierzęcej, ciągników i maszyn rolniczych, środków produkcji oraz struktury dochodów gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego. Porównanie podstawowych danych z wynikami PSR 2010.
Analiza zjawisk w przekrojach terytorialnych (do poziomu gmin).
Seria Spisy powszechne

termin wydania – październik
wydanie co 10 lat
w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, synteza, tablice, wykresy, mapy
objętość ok. 150 stron
format 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 18,00 zł

Publikacja wkrótce będzie wydana w formie książkowej

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)