Kontakt

Główny Urząd Statystyczny

00-925 Warszawa, Aleja Niepodległości 208
Godziny pracy Urzędu: 8:15 - 16:15

Departament Opracowań Statystycznych

Dyrektor Renata BIELAK
Zastępca dyrektora Ewa CZUMAJ
Zastępca dyrektora Magdalena AMBROCH
Sekretariat-OS@stat.gov.pl
tel. +48 22 608-31-18