O publikacji

Szanowni Czytelnicy,

Główny Urząd Statystyczny przekazuje Państwu TYTUŁOWY PLAN WYDAWNICZY zawierający podstawowe informacje o publikacjach opracowywanych przez jednostki statystyki publicznej przewidzianych do wydania w 2024 r. Został on przygotowany w formie interaktywnego katalogu umożliwiającego sprawne i łatwe wyszukiwanie tytułów pozycji wydawniczych.
W odróżnieniu od lat poprzednich w jednym katalogu zgromadzono publikacje zaplanowane do wydania zarówno przez GUS jak i urzędy statystyczne. Pogrupowano je według obszarów tematycznych, w ramach których możliwe jest filtrowanie na podstawie serii wydawniczej, formy i częstotliwości wydania.
Tytułowi każdej pozycji towarzyszy krótka charakterystyka, informacja o planowanym terminie wydania oraz formie publikacji. Uzupełnieniem planu są opisy serii wydawniczych tworzących system publikacyjny Urzędu.
Zapraszamy do korzystania z publikacji i innych produktów statystycznych dostępnych na stronie internetowej GUS: www.stat.gov.pl.

Departament Opracowań Statystycznych GUS


Opisy serii


Dystrybucją publikacji GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO zajmuje się:

ZAKŁAD WYDAWNICTW STATYSTYCZNYCH
al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, blok B, piętro I, p. 126
tel. 22 608 31 45, fax 22 608 31 83;
e-mail: ZWSSEK@stat.gov.pl; www.zws.stat.gov.pl

Zamówienia (pisemne, faksem lub e-mailem) na prenumeratę i na sprzedaż detaliczną, hurtową i wysyłkową w kraju oraz za granicą przyjmuje Wydział Logistyki Dystrybucji
blok D, Składnica Druków, pok. 055
tel. 22 608 32 10, 22 608 38 10, fax 22 608 38 67
e-mail: zws-sprzedaz@stat.gov.pl; a.marchewka@stat.gov.pl

W zamówieniach należy podać:

Zamówienia, w których dane odbiorcy i płatnika są niepełne lub nieczytelne – nie będą realizowane.

Stałą sprzedaż wszystkich wydawnictw GUS prowadzi: kiosk z wydawnictwami, znajdujący się na parterze gmachu GUS czynny: poniedziałek–piątek w godz. 8:00–15:00, tel. 22 608 34 27

Sprzedaż detaliczną prowadzą również księgarnie na terenie kraju.


Prenumeratę na wszystkie periodyki GUS przyjmują także:

Preferowana i najszybsza dostawa publikacji przy płatności w formie przedpłaty.