Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego 2022

Bogaty zestaw statystycznych informacji wynikowych dotyczący stanu środowiska naturalnego i sytuacji społeczno-gospodarczej województwa.

ISSN 1640-0127

Seria Roczniki statystyczne

termin wydania – grudzień
wydanie roczne
wersja polsko–angielska
objętość ok. 200 stron
format 166 x 238 mm
cena oprawa miękka: 28,00 zł

Publikacja wkrótce będzie wydana w formie książkowej

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Rocznik Statystyczny Wrocławia 2022

Bogaty zestaw statystycznych informacji wynikowych dotyczący sytuacji społeczno-gospodarczej i demograficznej miasta Wrocławia.

ISSN 0860-2808

Seria Roczniki statystyczne

termin wydania – grudzień
wydanie roczne
wersja polsko–angielska
objętość ok. 230 stron
format 166 x 238 mm
cena oprawa miękka: 28,00 zł

Publikacja wkrótce będzie wydana w formie książkowej

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego 2022

Długookresowa analiza zjawisk zachodzących w gospodarce narodowej na terenie województwa oraz prezentacja ich zróżnicowania wewnętrznego w zakresie zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego, tj. kapitału ludzkiego (w tym procesów demograficznych i zasobów pracy), jakości życia mieszkańców, gospodarki, z uwzględnieniem procesów związanych z rozwojem przedsiębiorczości, realizacją inwestycji, produkcji i usług, infrastruktury gospodarki, finansów publicznych, ochrony środowiska. Kategorie przedstawione są w ujęciu dynamicznym (w retrospekcji wieloletniej), a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju. Analiza statystyczna, spójna pod względem tematycznym dla wszystkich województw, zawiera prezentację zjawisk również w formie graficznej - za pomocą map i wykresów.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje i działy PKD 2007.

ISSN 2084-7556

Seria Analizy statystyczne

termin wydania – maj
wydanie roczne
w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi ogólne, synteza, tablice przeglądowe, wykresy, mapy, tablice, aneks
objętość ok. 170 stron
format 210 x 270 mm

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Sytuacja demograficzna województwa dolnośląskiego w 2021 r.

Analiza zmian w stanie i strukturze populacji, a także takich zagadnień, jak: małżeństwa, separacje, rozwody, urodzenia, zgony, migracje ludności, które pozwalają zdiagnozować sytuację demograficzną województwa dolnośląskiego.

ISSN 2719-6259

Seria Analizy statystyczne

termin wydania – grudzień
wydanie roczne
w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, synteza, uwagi metodologiczne, tablice
objętość ok. 100 stron
format 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 25,00 zł

Publikacja wkrótce będzie wydana w formie książkowej

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie dolnośląskim w 2021 r.

Analiza dochodów, wydatków i wyników finansowych budżetów gmin, powiatów, miast na prawach powiatu i województwa. Publikację uzupełnia synteza wyników badań wzbogacona ilustracjami graficznymi.
Seria Analizy statystyczne

termin wydania – wrzesień
wydanie roczne
w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, synteza, uwagi metodologiczne (ogólne), tablice
objętość ok. 150 stron
format 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 25,00 zł

Publikacja wkrótce będzie wydana w formie książkowej

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Wynagrodzenia w województwie dolnośląskim w 2020 r.

Analiza sytuacji dotyczącej wynagrodzeń osób zatrudnionych w gospodarce narodowej na podstawie ogólnopolskiego badania struktury wynagrodzeń. Publikację uzupełnia synteza wyników badań wzbogacona ilustracjami graficznymi.
Seria Analizy statystyczne

termin wydania – kwiecień
wydanie co 2 lata
w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, synteza, uwagi metodologiczne (ogólne), tablice
objętość ok. 100 stron
format 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 25,00 zł

Publikacja wkrótce będzie wydana w formie książkowej

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Biuletyn statystyczny województwa dolnośląskiego 2022

Podstawowe statystyczne informacje wynikowe charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa, m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw i inwestycji, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy PKD 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy COICOP.
Seria Informacje statystyczne

termin wydania – marzec, maj, sierpień, listopad
wydanie kwartalne
wersja polsko–angielska
format 210 x 270 mm

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Sytuacja społeczno-gospodarcza Wrocławia 2022

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą miasta Wrocławia, m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, podmiotów gospodarki narodowej, finansów, przemysłu, budownictwa, turystyki, handlu i bezpieczeństwa publicznego. Zamieszczone dane prezentowane są w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających.
Przekroje: Wrocław, sekcje i działy PKD 2007.
Seria Informacje statystyczne

termin wydania – marzec, maj, sierpień, listopad
wydanie kwartalne
wersja polsko–angielska
format 210 x 270 mm

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Euroregion Nysa w 2020 r. – wybrane informacje statystyczne

Podstawowe informacje o powiatach polskich, czeskich i niemieckich należących do Euroregionu Nysa z zakresu m.in. ludności, warunków życia, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, kultury i turystyki, podmiotów gospodarki narodowej, rynku pracy, użytkowania gruntów, meteorologii.
Seria Informacje statystyczne

termin wydania – luty
wydanie roczne
w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, synteza, uwagi metodologiczne (ogólne), tablice
format 210 x 270 mm

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Województwo dolnośląskie w liczbach 2022

Folder prezentujący sytuację społeczno-gospodarczą Województwa dolnośląskiego. Materiał statystyczny wzbogacony zestawem map i wykresów.
Seria Foldery i publikacje okolicznościowe

termin wydania – wrzesień
wydanie co 2 lata
wersja polsko–angielska
objętość ok. 30 stron
format 180 x 180 mm

Folder

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Powszechny Spis Rolny 2020. Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie dolnośląskim w 2020 r.

Podsumowanie ostatecznych wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2020 w zakresie podstawowych informacji dotyczących m.in. użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, liczby pracujących w gospodarstwach rolnych, produkcji roślinnej i zwierzęcej, ciągników i maszyn rolniczych, środków produkcji oraz struktury dochodów gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego. Porównanie podstawowych danych z wynikami PSR 2010.
Analiza zjawisk w przekrojach terytorialnych (do poziomu gmin).
Seria Spisy powszechne

termin wydania – październik
wydanie co 10 lat
w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, synteza, tablice, wykresy, mapy
objętość ok. 150 stron
format 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 18,00 zł

Publikacja wkrótce będzie wydana w formie książkowej

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)