Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2021

Bogaty zestaw statystycznych informacji wynikowych dotyczący stanu środowiska naturalnego i sytuacji społeczno-gospodarczej województwa.

ISSN 1640-0062

Seria Roczniki statystyczne

termin wydania – grudzień
wydanie roczne
wersja polsko–angielska
objętość ok. 250 stron
format 166 x 238 mm
cena oprawa miękka: 25,00 zł

Publikacja wydana w formie książkowej

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego 2021

Długookresowa analiza zjawisk zachodzących w gospodarce narodowej na terenie województwa oraz prezentacja ich zróżnicowania wewnętrznego w zakresie zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego, tj. kapitału ludzkiego (w tym procesów demograficznych i zasobów pracy), jakości życia mieszkańców, gospodarki, z uwzględnieniem procesów związanych z rozwojem przedsiębiorczości, realizacją inwestycji, produkcji i usług, infrastruktury gospodarki, finansów publicznych, ochrony środowiska. Kategorie przedstawione są w ujęciu dynamicznym (w retrospekcji wieloletniej), a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju. Analiza statystyczna, spójna pod względem tematycznym dla wszystkich województw, zawiera prezentację zjawisk również w formie graficznej – za pomocą map i wykresów.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje i działy PKD 2007.
Seria Analizy statystyczne

termin wydania – maj
wydanie roczne
w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi ogólne, synteza, tablice przeglądowe, wykresy, mapy, tablice, aneks
objętość ok. 150 stron
format 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 18,00 zł

Publikacja wydana w formie książkowej

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Potencjał społeczno-gospodarczy Euroregionu Karpackiego w latach 2017-2019

Analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego regionów wchodzących w skład Euroregionu Karpackiego.
Przekroje: województwa w Polsce i ich odpowiedniki (właściwe jednostki administracyjne) na Ukrainie, w Rumunii, na Słowacji i Węgrzech należące do Euroregionu Karpackiego.
Seria Analizy statystyczne

termin wydania – grudzień
wydanie co 3 lata
wersja polsko–angielska
objętość ok. 150 stron
format 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 18,00 zł

Publikacja wydana w formie książkowej

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Biuletyn statystyczny województwa podkarpackiego 2021

Podstawowe statystyczne informacje wynikowe charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa, m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw i inwestycji, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy PKD 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy COICOP.
Seria Informacje statystyczne

termin wydania – marzec, maj, sierpień, listopad
wydanie kwartalne
wersja polsko–angielska
format 210 x 270 mm

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie podkarpackim w latach 2019 i 2020

Podstawowe informacje o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON. Charakterystyka podmiotów wg form prawnych, sektorów własności, rodzaju przeważającej działalności i lokalizacji.
Przekroje: województwo, wybrane informacje według podregionów, powiatów i gmin.
Seria Informacje statystyczne

termin wydania – maj
wydanie co 2 lata
w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne
format 210 x 270 mm

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Rynek pracy w województwie podkarpackim w obliczu pandemii

Podstawowe informacje rynku pracy na terenie województwa z uwzględnieniem istotnych zjawisk w obliczu pandemii. Charakterystyka zmian i tendencji m.in. dot. pracujących, wynagrodzeń, bezrobotnych wg płci, wieku i wykształcenia, stopy bezrobocia rejestrowanego, warunków pracy, wypadków przy pracy.
Seria Informacje statystyczne

termin wydania – grudzień
wydanie jednorazowe
w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, tablice, wykresy, mapy
format 210 x 270 mm

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego 2021

Podstawowe informacje dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego.
Przekroje: powiaty, województwo, Polska.
Seria Informacje statystyczne

termin wydania – styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
wydanie miesięczne
wersja polska i angielska
format 210 x 270 mm

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Biuletyn statystyczny Rzeszowa 2021

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą miasta Rzeszowa, m.in. z zakresu przedsiębiorstw, rynku pracy, wynagrodzeń, finansów przedsiębiorstw i bezpieczeństwa publicznego.
Przekroje: Rzeszów, województwo, miasta wojewódzkie, sekcje i działy PKD 2007.
Seria Informacje statystyczne

termin wydania – kwiecień, czerwiec, wrzesień, grudzień
wydanie kwartalne
wersja polsko–angielska
format 210 x 270 mm

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej wybranych miast-regionalnych biegunów wzrostu województwa podkarpackiego oraz Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 2021

Wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej wybranych miast województwa podkarpackiego oraz Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Przekroje: wybrane miasta województwa podkarpackiego.
Seria Informacje statystyczne

termin wydania – luty, maj, sierpień, listopad
wydanie kwartalne
wersja polsko–angielska
format 210 x 270 mm

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Województwo podkarpackie w liczbach 2021

Folder zawierający podstawowe informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie podkarpackim. Wybrane zagadnienia zaprezentowano na tle kraju.
Seria Foldery i publikacje okolicznościowe

termin wydania – czerwiec
wydanie roczne
wersja polsko–angielska
objętość ok. 16 stron
format 102 x 206 mm

Folder

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Informator Urzędu Statystycznego w Rzeszowie 2021/2022

Folder zawierający podstawowe informacje o Urzędzie Statystycznym w Rzeszowie oraz statystyce publicznej, korzystaniu ze zbiorów danych i wydawnictw, o zakresie i formach usług oferowanych przez Urząd Statystyczny.
Seria Foldery i publikacje okolicznościowe

termin wydania – sierpień
wydanie co 2 lata
wersja polsko–angielska
objętość ok. 40 stron
format 220 x 220 mm

Folder

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)