Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2024

Bogaty zestaw statystycznych informacji wynikowych dotyczący sytuacji społeczno-gospodarczej województwa w ujęciu przestrzennym. Informacje o województwie oraz wybrane dane o powiatach, gminach i podregionach umożliwiają porównania i analizy terytorialnego zróżnicowania zjawisk. Materiał statystyczny jest przedstawiony za pomocą tablic, map i wykresów.

ISSN książka 1640-0062

Seria Roczniki statystyczne

termin wydania – grudzień
wydanie roczne
wersja polsko–angielska
objętość ok. 200 stron
format 166 x 238 mm
cena oprawa miękka: 30,00 zł

Publikacja wkrótce będzie wydana w formie książkowej

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego 2024

Długookresowa analiza zjawisk zachodzących w gospodarce narodowej na terenie województwa oraz prezentacja zróżnicowania wewnętrznego w zakresie zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego. W publikacji prezentowane są dane z wielu obszarów badań statystycznych m.in. kapitału ludzkiego (w tym procesów demograficznych i zasobów pracy), jakości życia mieszkańców, gospodarki, z uwzględnieniem procesów związanych z rozwojem przedsiębiorczości, realizacją inwestycji, produkcji i usług, infrastruktury gospodarki, finansów publicznych, planowania przestrzennego i rewitalizacji, a także ochrony środowiska. Kategorie przedstawione są w ujęciu dynamicznym (w retrospekcji wieloletniej), a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju. Analiza statystyczna, spójna pod względem tematycznym dla wszystkich województw, zawiera prezentację zjawisk również w formie graficznej - za pomocą map i wykresów.
Seria Analizy statystyczne

termin wydania – kwiecień
wydanie roczne
w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, synteza, tablice, wykresy, mapy
format 210 x 270 mm

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Potencjał społeczno-gospodarczy Euroregionu Karpackiego w latach 2020-2022

Analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego regionów wchodzących w skład Euroregionu Karpackiego. Przekroje: województwa w Polsce i ich odpowiedniki (właściwe jednostki administracyjne) na Ukrainie, w Rumunii, na Słowacji i Węgrzech należące do Euroregionu Karpackiego.
Seria Analizy statystyczne

termin wydania – grudzień
wydanie co 3 lata
wersja polsko-angielska
objętość ok. 80 stron
format 210 x 270 mm

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Rolnictwo w województwie podkarpackim w 2023 r.

Podstawowe informacje dotyczące użytkowania gruntów, produkcji roślinnej (powierzchnia upraw, plony, zbiory) i produkcji zwierzęcej, skupu i cen produktów rolnych oraz inne dane charakteryzujące sytuację w rolnictwie.
Seria Informacje statystyczne

termin wydania – lipiec
wydanie roczne
w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, tablice, wykresy, mapy
format 210 x 270 mm

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Biuletyn statystyczny województwa podkarpackiego 2024

Podstawowe statystyczne informacje wynikowe charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa, m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw i inwestycji, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu.
Seria Informacje statystyczne

termin wydania – luty, maj, sierpień, listopad
wydanie kwartalne
wersja polsko–angielska
format 210 x 270 mm

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego 2024

Podstawowe informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego.
Seria Informacje statystyczne

termin wydania – styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
wydanie miesięczne
w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, synteza, tablice, wykresy, mapy
format 210 x 270 mm

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Biuletyn statystyczny Rzeszowa 2024

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą miasta Rzeszowa, m.in. z zakresu przedsiębiorstw, rynku pracy, wynagrodzeń, finansów przedsiębiorstw i bezpieczeństwa publicznego.
Seria Informacje statystyczne

termin wydania – kwiecień, czerwiec, wrzesień, grudzień
wydanie kwartalne
wersja polsko–angielska
format 210 x 270 mm

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej wybranych miast-regionalnych biegunów wzrostu województwa podkarpackiego oraz Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 2024

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą wybranych miast województwa podkarpackiego oraz Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Seria Informacje statystyczne

termin wydania – luty, maj, sierpień, listopad
wydanie kwartalne
w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, synteza, uwagi ogólne, tablice, wykresy, mapy
format 210 x 270 mm

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Województwo podkarpackie w liczbach 2024

Folder zawierający podstawowe informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie podkarpackim. Wybrane zagadnienia zaprezentowano na tle kraju.
Seria Foldery i publikacje okolicznościowe

termin wydania – czerwiec
wydanie roczne
wersja polsko–angielska
objętość ok. 16 stron
format 102 x 206 mm

Folder

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)