Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2022

Bogaty zestaw statystycznych informacji wynikowych dotyczący stanu środowiska naturalnego i sytuacji społeczno-gospodarczej województwa.

ISSN 1640-0100

Seria Roczniki statystyczne

termin wydania – grudzień
wydanie roczne
wersja polsko–angielska
objętość ok. 200 stron
format 166 x 238 mm
cena oprawa miękka: 25,00 zł

Publikacja wkrótce będzie wydana w formie książkowej

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego 2022

Długookresowa analiza zjawisk zachodzących w gospodarce narodowej na terenie województwa oraz prezentacja ich zróżnicowania wewnętrznego w zakresie zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego, tj. kapitału ludzkiego (w tym procesów demograficznych i zasobów pracy), jakości życia mieszkańców, gospodarki, z uwzględnieniem procesów związanych z rozwojem przedsiębiorczości, realizacją inwestycji, produkcji i usług, infrastruktury gospodarki, finansów publicznych, ochrony środowiska. Kategorie przedstawione są w ujęciu dynamicznym (w retrospekcji wieloletniej), a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju. Analiza statystyczna, spójna pod względem tematycznym dla wszystkich województw, zawiera prezentację zjawisk również w formie graficznej - za pomocą map i wykresów.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje i działy PKD 2007.

ISSN 2084-7092

Seria Analizy statystyczne

termin wydania – maj
wydanie roczne
w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi ogólne, synteza, tablice przeglądowe, wykresy, mapy, tablice, aneks
objętość ok. 220 stron
format 210 x 270 mm

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Sytuacja demograficzna województwa świętokrzyskiego w 2021 r

Analiza procesów demograficznych na przestrzeni ostatnich lat. Potencjał i tendencje rozwojowe zobrazowane poprzez analizę zmian struktury podstawowych grup ludności (wiekowych i ekonomicznych). Wynikowa ocena natężenia ruchu wędrówkowego ludności. Zróżnicowanie terytorialne zjawisk przy wykorzystaniu wskaźników natężenia oraz wybranych typologii demograficznych.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty i gminy.
Seria Analizy statystyczne

termin wydania – grudzień
wydanie co 2 lata
w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, synteza, uwagi ogólne, tablice, wykresy, mapy
objętość ok. 90 stron
format 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 20,00 zł

Publikacja wkrótce będzie wydana w formie książkowej

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Biuletyn statystyczny województwa świętokrzyskiego 2022

Podstawowe statystyczne informacje wynikowe charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa, m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw i inwestycji, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy PKD 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy COICOP.
Seria Informacje statystyczne

termin wydania – marzec, maj, sierpień, listopad
wydanie kwartalne
wersja polsko–angielska
format 210 x 270 mm

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie świętokrzyskim, 2021

Podstawowe informacje o podmiotach gospodarki narodowej w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON. Charakterystyka podmiotów wg form prawnych, sektorów własności, rodzaju przeważającej działalności i lokalizacji.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty i gminy, sekcje i działy PKD 2007.
Seria Informacje statystyczne

termin wydania – marzec
wydanie roczne
wersja polsko-angielska
format 210 x 270 mm

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Województwo świętokrzyskie w liczbach 2022

Folder zawierający podstawowe informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego oraz podstawowe wskaźniki w porównaniu do Polski.
Seria Foldery i publikacje okolicznościowe

termin wydania – lipiec
wydanie roczne
wersja polsko–angielska
objętość ok. 35 stron
format 102 x 206 mm

Folder

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Powszechny Spis Rolny 2020. Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie świętokrzyskim w 2020 r.

Podsumowanie ostatecznych wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2020 w zakresie podstawowych informacji dotyczących m.in. użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, liczby pracujących w gospodarstwach rolnych, produkcji roślinnej i zwierzęcej, ciągników i maszyn rolniczych, środków produkcji oraz struktury dochodów gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego. Porównanie podstawowych danych z wynikami PSR 2010.
Analiza zjawisk w przekrojach terytorialnych (do poziomu gmin).
Seria Spisy powszechne

termin wydania – październik
wydanie co 10 lat
w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, synteza, tablice, wykresy, mapy
objętość ok. 150 stron
format 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 18,00 zł

Publikacja wkrótce będzie wydana w formie książkowej

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)